Go to Top

ESPAZIOAK

421-señaletica-ayto

Wayfinding

Vitoria-Gasteizko Udalaren seinaleztapen

korporatiborako eskuliburua

Vitoria-Gasteizko Udalaren seinaleztapen korporatiborako eskuliburuaren edukien azterketa, diseinua eta lanketa egin genituen. 2010ean argitaratutako argitalpen honetan, irisgarritasunari eta seinaleztapenaren ergonomiari buruz ordura arte hain garatuak ez zeuden alderdi asko jaso ziren.