Go to Top

izengintza

CASE STUDIES

naming

Izengintza

Elokuentzia, Eufonia, Eraginkortasuna, hiru “E” dira gakoa

Hélice creativosen gako hori hartu dugu abiapuntu naming proiektuei ekiteko. ‘Elokuentzia’ izenak limurtzeko edo konbentzitzeko duen gaitasuna du aipagai; ‘eufonia’ hitzak izenaren doinu-ezaugarriak egokiak diren ala ez adierazten digu. Eta ‘eraginkortasunak’ gogoangarria izateko eta markaren nortasunarekin lotzeko duen gaitasuna erakutsiko digu. Hiru “E” horiek lortzea erronka handia izan da esku artean izan ditugun kasu gehienetan. Eta hori lortzea ezinezkoa denean, hirugarrenaren mesedetan eta proiektuaren beharrizan eta helburuen arabera, lehenengo bi “E” horietako bat sakrifikatzeko gaitasuna edukitzea izaten da konponbidearen alde bat.

• Izengintza, eraginkortasun sentsoriala  (Ikusi PDFa)