Go to Top

NORTASUNA

106-AVC

Instituzioak

Lehiaren Euskal Agintaritza

Marka sortzea, erakunde-nortasunari buruzko eskuliburua, bideo korporatiboak, webgunea eta estilo-gida.
Lehiaren Euskal Agintaritza administrazioko erakunde autonomoa da. Helburu orokorra merkatuko lehia askearen eta gardentasunaren baldintzak sustatzea, bermatzea eta hobetzea da, Euskal Autonomia Erkidegoan egiten diren jarduera ekonomikoei dagokienez.